Wat is scrum

Scrum is een manier van projectmatig werken die je ook kunt inzetten in het onderwijs. Met scrum worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces, met als gevolg intrinsieke motivatie, plezier, persoonlijke groei en betere resultaten.
Het is een grensverleggende manier van onderwijs, waar gepersonaliseerd leren een zeer belangrijke rol heeft, net als de 4 C's: Creativity, Collaboration, Communication & Critical thinking.
Scrum zet het onderwijs op zijn kop!

Scrum in de praktijk

Scrum maakt gebruik van de krachtige ceremonies, rollen en instrumenten van Scrum. Scrum is een raamwerk voor een cocreatief proces en begeleiding. Zo geeft het eigen scrumbord  leerlingen overzicht en structuur, waardoor het groepswerk transparant wordt. De stand-up waarmee elke les begint, zorgt voor focus en binding en geeft zin om aan het werk te gaan. De retrospectives helpen leerlingen om samen hun manier van werken telkens weer te verbeteren. Naast vakinhoud worden leerlingen zich bewust van hun eigen kwaliteiten. Dat draagt heel veel bij aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Telkens weer een stapje beter.....

Waarom scrum werkt

'Eigenaarschap' is het geheim van scrum. De leerlingen bepalen hun eigen leerproces! De leraar bepaalt wat leerlingen "moeten" leren. De leraar en de klas zijn een team! Samen en met elkaar gaan ze ervoor. Ze leren en delen informatie met elkaar!

 

Edukaat

06 18676228

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2018 by Edukaat. Proudly created with Wix.com